Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Václav a Boleslav

Rodinné vztahy u prvních Přemyslovců v kontextu doby. Jejich význam pro počátky české státnosti.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program je koncipován na základě textů latinských a českých legend o přemyslovském knížeti Václavovi a současných historických bádání, zvláště prací Dušana Třeštíka.
Žáci se seznámí s možnostmi kritického čtení historických pramenů, přiblíží si vztahy a možné jednání v rodině prvních Přemyslovců v době počátků českého státu, jeho vnitřní vývoj a počátky křesťanství. Žáci se naučí třídit informace, propojovat je a používat v tvůrčí činnosti, uvádět věci do souvislostí a širších celků. Vytvoří si komplexnější pohled na společenské a sociokulturní jevy, porozumí specifickému typu textu - hmotný a písemný historický pramen - české a latinské legendy.

Cíle programu:
Vzbudit zájem o historii, kterou nevnímáme jenom v datech, ale zejména v silných lidských příbězích, jejichž osudy si přiblížíme optikou současného vnímání světa.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 90 - 120 minut

Termín: Po celý školní rok dopoledne.

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk