Pohybové aktivity Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Cirkusová ochutnávka

Cirkus na vlastní kůži - praktické vyzkoušení několika cirkusových disciplín.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Čeká vás společná hra a rozcvička zaměřená na koordinační dovednosti účastníků, rozehřátí a protažení těla. Následuje nabídka cirkusových disciplín, např. akrobacie se švihadly, balancování na kouli, chůze po laně, točení talířů, fakírské umění (chůze po střepech a hřebících) a další dovednosti.
Vyzkoušíte své balanční a koordinační dovednosti, prověříte schopnosti spolupráce při stavbě živých pyramid a při tom všem zažijete pravou cirkusovou legraci.

Cíle programu:
Výukový program podporuje osobnostně sociální rozvoj, komunikaci, spolupráci, řešení problémů. Rozvíjí kompetence sociální a personální - spolupráci ve skupině, spoluúčast na vytváření pravidel, pozitivní ovlivňování kvality společné práce, podíl na utváření příjemné atmosféry, upevňování mezilidských vztahů, vzájemnou pomoc při plnění cílů, účast v diskusi skupiny i celku, respektování odlišností, vytvoření pozitivní představy o sobě samém.

Určeno pro: od 3. třídy

Délka programu: 3 hodiny

Termín: dle dohody

Cena: 0 - dle dohody

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Jovan M. Jovanovski, , 604 847 114

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk