Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Zahrada

Žáci se praktickou formou seznámí se základy péče o zahradu bez použití chemických prostředků a s využíváním odpadů z domácnosti formou kompostování.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Praktická činnost se živými rostlinami, zaměřená na základy péče o zahradu a pokojové květiny. Žáci během programu provedou výsev semen vybraných druhů zeleniny ve skleníku a na záhon, provedou pikýrování a výsadbu sazeniček. Žáci se seznámí s potřebami rostlin pěstovaných na zahradě a porozumí základům péče o běžné druhy zeleniny.

Cíle programu:
Žáci se seznámí se základy péče o zahradu.

Určeno pro: maximální počet žáků: 20

Délka programu: 1 lekce dle dohody 45 minut, počet a obsah lekcí volitelný po dohodě

Termín: 15. března - 15. dubna

Cena: 30 Kč - Žák si odnese rostliny, které sám vypěstoval bez použití chemických přípravků

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Ing. Jiří Trávníček, e-mail: travnicek@luzanky, tel. 549 524 127

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk