Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Bydlí s námi

Program o tom, na co všechno bychom měli být připraveni, než si domů pořídíme zvířecího kamaráda.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se seznámí s pravidly, která by měli znát, a se vším, na co musí být připraveni, chtějí-li si domů pořídit zvířátko - domácího mazlíčka.
Žáci se během programu formou her a praktických činností seznamují se zásadami správného chovu domácích mazlíčků. Program v nich posiluje pocit zodpovědnosti za živého tvora. V programu nechybí přítomnost živých zvířat. Součástí programu je i návštěva zvířátkové klubovny a přímý kontakt dětí s námi chovanými zvířaty.

Cíle programu:
Děti hravou formou vedeme k ochraně zvířat a tím k pochopení důležitého významu, jaký pro nás zvířata a celá příroda mají. V přítomnosti zvířat se děti učí snadněji jim porozumět, získat k nim hezký vztah a pochopit zákonitosti přírody. Děti si uvědomí, že zvíře je tvor, který cítí bolest a dokáže projevit emoce, že se například dokáže radovat nebo cítit smutek. Děti si uvědomí, že bychom se měli ke zvířatům chovat eticky a dbát při jejich držení a chovu na splnění veškerých, pro daný druhu specifických, podmínek, které potřebují ke spokojenému a plnohodnotnému životu.

Určeno pro: 3. - 5. třída

Délka programu: 90 minut

Termín: 1. října - 30. května

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Marcela Zajíčková, tel.: 549 524 115, e-mail:

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk