Hudba Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Nahrávací studio

Hudební aranžování a význam jednotlivých nástrojů ve skladbě. Zážitek muzikanta při společné produkci a ukázka technických možností hudebního záznamu.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Program je rozdělen na dvě části.
1. část - třída se rozdělí na skupiny vytvářející žánrově různorodé skladby (jazz, komorní hudba, dechovka...). Vysvětlíme si důvody využití a funkce nástrojových skupin - bicí, basy, doprovod, sólo.
2. část - společné studiové nahrávání zvolené skladby formou nahrávání do stop.

Cíle programu:
Umožnění hudební analýzy nástrojového složení hudebního tělesa. Rozšíření schopnosti poslouchat a vnímat hudební nahrávky. Spolupráce třídy při tvorbě společného díla.

Určeno pro: celý třídní kolektiv + přítomný pedagog

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: podle dohody, rozvrhu a možností obou stran

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, +420 724 232 739,

Průřezová témata:
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk