Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Užitečná věc - žebříček hodnot

Program umožňující zamyslet se skrze metaforu příběhu nad našim vztahem k hodnotám.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Příběh je zde metaforou. Hrou v roli a dalšími interpretačními technikami jej žáci prozkoumávají a dramatizují. Program vychází z literárního příběhu D. Mrázkové.
Součástí je také pokus o malý literární tvar formou tvůrčího psaní.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Program přispívá k uvědomění si postojů, které žák zastává, k zamýšlení se nad vlastním vztahem k hodnotám a k porozumění sobě samotnému i druhým.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak)

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk