Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hrej fér!

Program plný hraní divadla a herních aktivit, na jejichž základě se žáci zamýšlejí nad důležitostí pravidel nejen pro hru, ale také pro život.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Žáci si na hrách (od jednoduchých po složitější) uvědomí, co znamenají a jakou funkci mají pravidla a jak jejich dodržování a porušování ovlivňuje průběh her. Hledají pravidla jinde - společnost, stát, Evropa, divadlo... Rozehrávají situace s porušením pravidel a hledají optimální možná řešení. Na závěr vytvářejí souhrn důležitých pravidel a zásad pro soužití mezi lidmi.

Cíle programu:
Umožnit žákům uvědomit si, co znamenají pravidla hry a jejich dodržování či porušování.

Určeno pro: 3. až 7. třída ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk