Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Holocaust

V programu se seznámíme s autentickým příběhem romské rodiny na Moravě. Projdeme společně osudy romské dívky, která jako jedna z mála přežila Holocaust.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Společně za pomocí divadelních technik projdeme příběhem jedné romské rodiny během druhé světové války.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s tím, co znamenal Holocaust pro jednotlivé etnické skupiny lidí, s jejich prožitky a osudy. Dalším cílem je doplnění učiva dějepisu o autentické příběhy lidí v období 2. světové války.

Určeno pro: 9. třída ZŠ a 1. - 4. ročník SŠ

Délka programu: 2,5 hodiny

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Emilie Špatná, tel. 547 354 383, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk