Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Divadlo masek

Program zaměřený na výrobu masky a hraní s ní. Představení základů práce s maskou na divadle.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Účastníci dílny si vyrobí obličejovou masku. V krátkých cvičeních a při rozehrávání krátkých etud se seznámí se základy práce s maskou na divadle. Získají také návod, jak upravit svou masku do podoby tradiční charakterové masky.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s různými druhy masek a se základy práce s ní na divadle.

Určeno pro: Od 8. třídy ZŠ. Spíše menší skupiny žáků do 20 účastníků.

Délka programu: 4 - 5 hod

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny. Lze rozložit i na dva programy.

Cena: 100 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Barbora Špatná, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk