Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jaké je to "naslepo"?

Setkání s handicapem - zrakpracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program seznamuje žáky se situací lidí se zrakovým postižením. Dozví se, jak takové lidi poznáme, jak se k takovým lidem chováme (a jaké chování je naopak neslušné či nevhodné). Žáci sami na sobě vyzkouší některé úkony běžného života "naslepo".
Program přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.
S sebou si, prosím, vezměte přezůvky, svačinu.

Cíle programu:
Seznámit žáky s problémy lidí se zrakovým postižením.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávky (po dohodě i jinak)

Termín: V průběhu celého školního roku ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit)

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Eva Mohaplová,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk