Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Ruční papír

Výukový program ke Dni Země zaměřený na recyklaci a samotnou výrobu ručního papíru.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Výukový program ke Dni Země, zaměřený na výrobu ručního papíru, je sloučením několika témat: recyklace - životní prostředí a jak lépe se o něj starat, stromy a co vše nám přinášejí, výroba papíru - postup výroby a tvůrčí práce dětí.
V první části programu jsou děti za pomoci obrazových pomůcek a názorné praktické ukázky seznámeny s postupem výroby recyklovaného papíru. Druhá část je zaměřena na tvůrčí práci. Každý si vyrobí svůj ruční papír, který si následně výtvarně dotvoří.

Cíle programu:
Děti budou znát výhody a využití recyklace.
Děti se naučí hospodárnosti a šetrnému využívání přírodních zdrojů.
Děti budou znát teoreticky i prakticky postup výroby ručního papíru.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 90 min

Termín: duben/květen

Cena: 60 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Adéla Šosová, tel.: 731 560 540, e-mail:

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk