Hudba Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Nekonečný příběh- cesta do světa Fantazie

Zážitkový interaktivní program pro první stupeň, inspirovaný volně knihou francouzského spisovatele Michaela Endeho Nekonečný příběh.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Děti budou stejně jako hlavní hrdina knihy Atrej zachraňovat Svět Fantazie před Nicotou. S pomocí
průvodců se třída společně vydává na cestu, kde je čeká řada překážek. Ty však lze zdolat, když
každý zapojí vlastní fantazii. Současně si děti vyzkoušejí, jak důležité je umět se spolehnout na
ostatní a nebát se i svých slabých stránek.
Formou několika her založených na principech zážitkové pedagogiky se děti stanou součástí
dobrodružného příběhu, který mohou svými schopnostmi a nápady samy ovlivňovat.

Cíle programu:
Program rozvíjí schopnost kreativity, řešení problémů, komunikaci a kooperaci ve skupině.

Určeno pro: 1.- 4. třída

Délka programu: 3 hodiny

Termín: od března 2017 středy a pátky dopoledne

Cena: 80 Kč - 2000 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Monika Jelínková,  604 293 639,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk