Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hry s hlínou

Program je kombinací výtvarné a pracovní výchovy. Po domluvě s pedagogy je možné přizpůsobit témata pro využití v jiných oborech.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Tvořivá dílna, pracovní činnost.
Děti dochází s pedagogy podle individuální domluvy - 1x týdně, 1x měsíčně, případně 4x za rok, ale vždy pravidelně a nikoli jednorázově. Podle toho také volíme témata (u větší četnosti je náplň podobná jako v kroužku, v ostatních případech jsou témata více příležitostná). Všechny možnosti ale zahrnují modelování, dekorování a jednoduchou teorii představenou adekvátně věku dětí.

Cíle programu:
Děti se naučí využívat možnosti prostorové tvorby z hlíny a dekorování tradičními materiály, poznají jejich možnosti i omezení. Rozvinou tvůrčí fantazii v návaznosti na danou činnost, rozšíří si slovní zásobu o jednoduché odborné pojmy. Také se naučí účelným způsobem využívat pracovní prostor a nářadí a
seznámí se s cestou, kterou musí výrobek od počátku do konce projít.

Určeno pro: Žáci ZŠ, SŠ, speciálních škol, školní družiny.

Délka programu: 60 - 90 min

Termín: Pracovní dny v rozmezí 8.00 - 14.00, nejlépe 1x za měsíc, ale možné podle domluvy jinak.

Cena: 60 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Andrea Kamenická, e-mail: , tel. 547 240 937

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk