Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Naše Božka

Lekce dramatické výchovy o životě Boženy Němcové, spojená s divadelním představením, které je hráno vrstevníky žáků.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Drama o životních osudech známé české spisovatelky Boženy Němcové. Pohled na okolnosti doby a vzniku jejích děl a společné hledání toho, co z jejího odkazu je pro nás dodnes aktuální.

Cíle programu:
Cíle odborné: seznámit se s životními osudy, překážkami a zdroji síly známé české spisovatelky. Pochopit souvislosti díla, doby a osobnosti.
Cíle sociální: pojmenovat překážky a zdroje síly ve svém životě, najít paralelu mezi svým životem a životem spisovatelky, vyjasnit si vztah k některým dilematům ze života Boženy Němcové.

Určeno pro: 8.-9. třída ZŠ a vyšší ročníky SŠ

Délka programu: 150 minut

Termín: dle domluvy - aspoň měsíc předem

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Petra Rychecká, 724 715 952,

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk